PLAN NABAVE GRADSKOG MUZEJA BJELOVAR ZA 2014. GODINU

Donijeto na Upravnom vijeću Gradskog muzeja Bjelovar, dana 12. prosinca 2013.

Ravnatelj Gradskog muzeja Bjelovar Mladen Medar, dipl. arheolog i povjesničar umjetnosti
Predsjednica Upravnog vijeća: Vesela Trnski

• Plan nabave za 2014. godinu (Excel dokument)

Skip to content