‘Kraljevski Gudovac’ – Stalni postav Arheološkog odjela

‘Kraljevski Gudovac’ – Stalni postav Arheološkog odjela

Arheološki odjel
Stalni postav Arheološkog odjela posvećen je lokalitetu Gudovac – Gradina. Sav izloženi materijal pripada istome vremensko-kulturološkom razdoblju (2. polovica 15. - 1. polovica 16. st.) vladavine hrvatsko-ugarskog kralja Matije Korvina (v. 1458.- 1490.). Vlasnik srednjovjekovnog posjeda Gudovac u spomenutome razdoblju je bio visokoobrazovani magistar Petar. Gudovačka je gradina u njegovo doba bila utvrđeni plemićki posjed (majur) u kojemu se odvijao suživot plemića i podređenih u njegovoj službi. Nalazište se rasprostire sedam kilometara jugozapadno od Bjelovara. Podignuto je na močvarnom tlu, 50 metara zapadno od potoka i 100 metara istočnije od crkve sv. Petra. Lokalitet je poznat u povijesnim izvorima od 1. polovice 14. stoljeća kada se spominje kao posjed magistra Guda. Posljednja arheološka iskopavanja su provedena 2004. godine.Postav je izložen na prvome katu zgrade muzeja u sobi imena "Kraljevski Gudovac".…
Pročitaj više