Zbirka isprava, povelja i arhivalija

Navedena zbirka jedna je od najstarijih muzejskih zbirki povijesnog odjela iz 1962. godine. Od 1997. godine djeluje kao Zbirka isprava, povelja i arhivarija.

Zbirka obuhvaća u najvećem broju pisane papirnate i druge oblike izvorne građe koja govori o povijesnom, društvenom i privrednom razvoju grada Bjelovara i županije, a sastoji se od sljedećih grupa predmeta: isprave, pisma, zapisnici, arhivarije, povelje, diplome, naredbe, rodoslovlja (heraldika), skice, crteži, tiskovine, Belovariensia, Militaria, planovi grada, karte, tlocrti utvrda, parcelizacija, zemljovidi, nacrti gradskih i županijskih objekata, nacrti vojnih objekata, bolnica, groblja, nacrti cesta, pruga, mostova, kanalizacije, bunara, nacrti škola, nacrti sakralnih objekata (crkava), nacrti stambenih objekata, kuća, gospodarskih objekata, dogradnji, pečatnjaka (sfragistike), natpisne ploče, zastava i simbola (veksilologija).

Posebno značajno i vrijedno mjesto u zbirci predstavljaju pečatnjaci od 18. do 20. stoljeća. Među njima je pečatnjak „Militar comunitaet Bellovar insigel“ s habsburškim carskim grbom iz 1772. godine i prikazom najstarijeg grba grada Bjelovara. Tu svakako treba navesti pečatnjak s prikazom grba slobodnog i kraljevskog grada Bjelovara nakon 1874. godine.

Među najznačajnije dokumente ubrajamo: Zapisnik gradskog poglavarstva Bjelovar, 1872. – 1875.; Sjednički zapisnik održanih sjednica gradskog zastupstva, 1889. – 1900. godine.; Optužnica protiv 263 seljaka iz bjelovarskog kraja, 1903.; Pisma Stjepana Radića i dr. Antuna Radića Vaclavu Štovičeku, 1907. – 1913.

Značajno mjesto zauzimaju nacrti i tlocrti sljedećih objekata: Nacrt gradskog magistrata vojne općine Bjelovar (Rathaus), 1831.; Položajni nacrt groblja u Bjelovaru, 1890.; Nacrt opće bolnice u Bjelovaru; Nacrt dogradnje županijske oblasti u Bjelovaru, 1891. i 1901.; Nacrt i dokumentacija Sokolskog doma, 1911.; Projekt željezničke pruge Bjelovar – Virovitica – Barč, 1912.; Nacrt bunara kralja Petra u Bjelovaru, 1921. i drugi objekti značajni za grad i županiju.

Pečatnjak “Der Privilegirten Militar Komunitaet Bellovar Insiegel”
Vrijeme nastanka: nakon 1771. g.
Materijali: željezo, mjed
Dimenzije: 3, 8 cm
Inventarni broj: GMB-16451

Građanski list krojača Stjepana Puretića
Vrijeme nastanka: 12. 5. 1848. g.
Materijali: papir
Dimenzije: 43 x 27 cm
Inventarni broj: GMB-578

Skip to content