Zbirka glinenih skulptura samouke kiparice Evice Pocrnić

U okviru Etnografskog odjela Gradskog muzeja Bjelovar nalazi se zbirka glinenih skulptura samouke kiparice Evice Pocrnić. Zbirka je od obitelji nabavljena 2006. godine, kada su otkupljena dva ciklusa, Lan i Žito, a dvije skulpture je obitelj poklonila (Žena s bućom i Žena sa srpom žanje žito). Oba ciklusa nastala su osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Ciklus Lan sastoji se od dvadeset skulptura koje prikazuju pojedinačne faze rada vezane uz izradu tekstila – od sijanja lana, izrade niti do izrade finalnog proizvoda – platna, koje se tkalo na tari i od kojega se izrađivao uporabni tekstil i odjeća (ruho).

Dugi ciklus, Žito, sastoji se od trinaest skulptura koje predstavljaju faze rada prilikom izradbe kruha, počevši od sijanja pšenice do konačnog pečenja kruha u krušnoj peći.

Evica Pocrnić (1919. – 2004.) samouka je kiparica rođena u Donjoj Kovačici nedaleko Velikog Grđevca, gdje je provela djetinjstvo i mladost, a u zrelijoj dobi preselila se s obitelji u Vrbovac Daruvarski, u kojem je provela ostatak života. Bila je kućanica i bavila se svim poslovima koje su nekada radile seoske žene. Upravo u tom svakodnevnom životu i okruženju u kojem je živjela pronašla je inspiraciju za svoje radove. Njezine se skulpture uz realističnost i prirodnost odlikuju i dokumentarnom (faktografskom) preciznošću, kao i izuzetnim smislom za detalj. Na primjer, uz lik žene koja šiva ruho nalazi se i mačka koja se igra s klupkom pređe, kosac koji kosi žito praćen je jatom gusaka, iza vreće žita koje žena melje na žrvnju viri miš.

Skulpture Evice Pocrnić otkrio je dr. Antun Bauer, utemeljitelj hrvatske muzeologije i Muzejskog dokumentacijskog centra u Zagrebu.

Evica Pocrnić imala je za života tri samostalne izložbe i sudjelovala je na dvadesetak skupnih izložbi, uglavnom u Daruvaru.

Zbirka ove nadarene samouke kiparice ima svojstvo kulturnog dobra i 2015. godine upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara pod rednim brojem 6545.

Pripremila Silvija Sitta, kustosica zbirke

Skip to content