Zbirka cehalija obuhvaća građu vezanu za gospodarstvo, odnosno cehove, zadruge, obrte i industriju u Bjelovaru, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i susjednim županijama.

Zbirka sadržava različite predmete: zastave obrtničkih zadruga, nacrte obrtničkih objekata, škrinje cehova, pečatnjake đurđevačkih, bjelovarskih i ivanićgradskih cehova, cimere radnji i natpisne ploče, povelje, diplome i majstorske isprave. Najznačajniji predmeti u zbirci su Povelja carice Marije Terezije za cehove Varaždinskog generalata izdana 31. prosinca 1770. i Povelja carice Marije Terezije o sajamskim privilegijama, izdana 26. veljače 1772. godine.

Djelovanje bjelovarskih cehova i obrtničkih zadruga približava nam sljedeća muzejska građa: Pravila obrtničke zadruge, 1875.; Statut III. bjelovarskog ceha, 1865.; Regule za kalfe iz 1843. i razni ugovori o izučavanju majstorskih zanata. Navedene dokumente cehovi su čuvali u škrinji (ladici), a u bjelovarskom muzeju ističu se polikromne drvene škrinje I., II. i III. ceha Đurđevac iz 18. st. Osim škrinja, pečatnjaka, cimera, cehovi i zadruge su posjedovali zastave pod kojima su njihovi članovi stupali u svečanim prigodama i procesijama a, primjerci I., II. i III. obrtničke zadruge Đurđevac nalaze se u ovoj zbirci.

Od nacrta poduzeća i obrtničkih radionica posebno treba istaknuti: Nacrt za gradnju pomoćnih prostorija u tvornici keksa „Braće Wolf“, I. Trnskog 4, 1933.; Nacrt tvornice keksa “Koestlin”, Nacrt “Prvog hrvatskog družtva za promet i preradjivanje sirovine u Bjelovaru”, 1900.; Nacrt zgrade za hladionicu u Bjelovaru.

Povelja Marije Terezije za cehove Varaždinskog generalata
Mjesto nastanka: Beč
Vrijeme nastanka: 31.12.1770. g.
Materijali: pergamena, crveni baršun, svila, vosak; uvez, rukopis
Dimenzije: 40 x 30 cm
Inventarni broj: GMB-153

Cimer gostionice “Kruna”
Vrijeme nastanka: 1. pol. 20. st.
Materijali: metal, boja
Dimenzije: 34 x 42 cm
Inventarni broj: GMB-15686

Skip to content