Zaštita osobnih podataka

VODITELJ OBRADE
Gradski muzej Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 1, OIB: 68449780251
Gradski muzej Bjelovar (u daljnjem tekstu: Muzej) posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka, koja je uređena Pravilnikom o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka, a koji uređuje postupanje s Vašim osobnim podacima.

Osnovno:

– koje podatke prikupljamo i kako, – kako koristimo vaše podatke, – koliko ih dugo čuvamo i zašto, – na koji način štitimo vaše podatke, – s kime dijelimo vaše podatke, – kako možete ostvariti svoja prava.

Podaci koje prikupljamo i kako?

Samo podatke potrebne za:

– obavljanje osnovne djelatnosti Muzeja, – informiranje o novim događanjima i aktivnostima Muzeja, – udovoljavanje zakonskih propisa. – zaštitu imovine muzejske građe (imovine Muzeja).

Prikupljamo podatke koje dobivamo prilikom:

– radionica Gradskog muzeja, – otkupa i/ili darovanja muzejske građe, – zahtjeva za uvid u muzejsku građu, – posuđivanje građe.

Pri tome prikupljamo ime i prezime, spol, adresu, godinu rođenja, OIB, podatke za kontakt, te profesionalnu kategoriju.
Pisana privola:

– zahtjev za uvid u muzejsku građu, – radionice Gradskog muzeja.

Kako koristimo vaše podatke?

Prikupljene podatke, obrađujemo samo u svrhu:

– za koju su isti dani, – za koju smo dobili privolu, – utemeljenu na pravnoj osnovi: mjerodavnim zakonskim propisom, legitimnim interesom ili Pravilnicima.

Imate pravo:

– znati koje vaše osobne podatke imamo i obrađujemo, – zatražiti ispravak, – prenijeti svoje podatke i sadržaje, – odustati u bilo kojem trenutku od danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti.

Ukoliko imate primjedbu vezanu uz vaša prava, možete podnijeti pritužbu nadležnoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Mogućnost korištenja vaših osobnih podatke u svrhu:

– pružanja informacija i pomoć, – provedbe anketa ili upitnika i prilagođavanja korištenje usluga vašim potrebama, – pozivnica i obavijesti o programskim aktivnostima Muzeja, – statističke analize, – ispunjenja zakonskih obaveze.

Koliko ih dugo čuvamo i zašto?

Onoliko dugo koliko je zakonima određeno ili potrebno za ostvarivanje određene svrhe vezane uz djelatnost kojom se Muzej bavi.

Zato što nam je to zakonskim propisima određeno, u statističke svrhe, zbog zaštite građe odnosno imovine Muzeja, zbog obavljanje djelatnosti Muzeja, a sve propisano prema Pravilnicima Ministarstva kulture i Pravilnicima Muzeja.

Kako štitimo i s kim dijelimo vaše podatke?

U potpunosti štitimo Vaše podatke od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja.

Dijelimo samo one podatke koji smo obavezni zakonski prikupiti u svrhu statističke obrade, no ti podaci su anonimni i agregirani, te se ne mogu povezati s niti jednom fizičkom osobom.

Kako možete ostvariti svoja prava

• Pravo na brisanje i ograničenje obrade

U svakom trenutku možete podnijeti zahtjev za brisanjem osobnih podataka koji su prikupljeni u okviru korištenja usluga Muzeja ili ograničiti svrhu korištenja svojih podataka djelomično ili u cijelosti.

U svakom trenutku možete ograničiti korištenje adresu elektroničke pošte za slanje obavijesti o događanjima i aktivnostima Muzeja.

Zahtjev za brisanjem i ograničenjem obrade možemo odbiti ako ne možemo potvrditi vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka ili ako postoje druga zakonska ograničenja.

Brisanje podataka možete ostvariti slanjem pismenog zahtjeva na adresu Muzeja ili putem elektroničke pošte na info@gradski-muzej-bjelovar.hr ili na gradskimuzej@optinet.hr.

Po zaprimljenom zahtjevu za brisanje, potvrdit ćemo da smo zaprimili zahtjev i pokrenuli proceduru brisanja podataka.

• Pravo na pristup podacima

Vi kao vlasnik svojih podataka imate pravo na informaciju koje podatke čuvam ili obrađujem te možete poslati zahtjev za dodatne informacije.

Zahtjev možemo odbiti ako nismo u mogućnosti potvrditi vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka ili postoji neko drugo ograničenje.

• Pravo na ispravak podataka

Zahtjev možemo odbiti ako nismo u mogućnosti potvrditi vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka ili postoji neko drugo ograničenje.

Ispravak podataka možete ostvariti slanjem pismenog zahtjeva na adresu Muzeja ili putem elektroničke pošte na info@gradski-muzej-bjelovar.hr ili na gradskimuzej@optinet.hr.

Detaljnije informacije moći ćete uskoro pronaći u Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka Gradskog muzeja Bjelovar.

Skip to content