Sustavno arheološko iskopavanje u Daruvaru na antičkom lokalitetu Daruvar – Stari Slavik

Od 16. travnja 2018. započela je nova faza sustavnih arheoloških iskopavanja na lokalitetu Daruvar – Stari Slavik, koju od 2015. g. vodi Arheološki odjel Gradskog muzeja Bjelovar uz financijsku potporu Ministarstva kulture i Grada Daruvara. U arealu Grada, čiji bi najveći procvat mogli staviti u razdoblje od 2. do 4. st., ovo je prvo sustavno istraživanje u njegovoj povijesti.

Lokalitet je smješten na pošumljenoj, strmoj i terasastoj padini brijega, koja se spušta do doline potoka Toplice, a s južne strane jednim dijelom ga zatvara židovsko groblje, danas zaštićeni spomenik kulture. Na površinama navedenog područja, temeljem slučajnih nalaza građevinskog materijala, novca, kamenih spomenika te same konfiguracije terena, pretpostavljeno je da se nalazi jedna od rimskih građevina nekadašnjeg grada Aquae Balissae, možda vojna utvrda koja je čuvala naselje na padinama Starog Slavika.

Dosadašnja istraživanja utvrdila su postojanje arhitektonskog kompleksa, od kojeg su najznačajniji apsida od velikih tesanih kamenih blokova unutrašnjosti ispunjene lomljenim kamenom (možda ostaci kule), veliki zid od istog materijala te ostaci perimetralnog (vanjskog) zida naselja južno od groblja.

Osim arheoloških istraživanja, ovogodišnja kampanja je važna i zbog toga što se pristupa konzerviranju pronađene arhitekture i početku prezentacije u turističke svrhe.

Skip to content