Štafetna palica drvno-industrijskog poduzeća Česma

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
Druga polovica 20. stoljeća
Drvo
Visina 49 cm
GMB, inv. br. 16700
Zbirka novije povijesti
Povijesni odjel

Jeste li znali da se na današnji datum u bivšoj Jugoslaviji obilježavao Dan mladosti i rođendan Josipa Broza.

Štafete su bile predmeti (u obliku palice, „štafeta mladosti“) koji su se nosili kroz republike Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije te bi se na Dan mladosti 25. svibnja predavale predsjedniku Jugoslavije Josipu Brozu Titu (25. svibnja proglašen je njegovim rođendanom iako mu je rođendan zaista bio 7. svibnja).

„Štafeta mladosti“ uvedena je 1945. godine, a na Titovu inicijativu, 1957. godine događaj je proglašen “Danom mladosti”. Štafeta se predavala osobno Titu na stadionu JNA u Beogradu do njegove smrti 1980. godine, a nakon toga predsjedniku Socijalističkog saveza omladine Jugoslavije (SSOJ).

Godine 1988. posljednji je put na beogradskom stadionu održana priredba za “Dan mladosti”. U tijeku te godine, SSOJ je ukinuo ovu nekada popularnu manifestaciju. Veliki broj štafeta danas se čuva u Kući cvijeća, Titovom mauzoleju u Beogradu.

Iz muzejskog fundusa predstavljamo primjerke štafeta iz Bjelovara i okolice.

Pripremio Mario Jalšovec, kustos Povijesnog odjela

Štafetna palica „Šumsko gospodarstvo Mojica Birta Bjelovar“

 1. g.
  Drvo, boja
  Visina 38 cm
  GMB, inv. br. 16702

Štafetna palica INA „Naftaplina“ Bjelovar

 1. g.
  Metal
  Visina 45 cm
  GMB, inv. br. 16703

Štafetna palica „Bjelovarska banka“
Poslije 1978. godine
Drvo
Visina 31,5 cm
GMB, inv. br. 16691

Štafetna palica vatrogasnih organizacija općine Bjelovar

 1. g.
  Metal
  Visina 40 cm
  GMB, inv. br. 16695

Štafetna palica tvornice opruga „Fenor“, Nova Rača
SFRJ
Metal
Visina 27 cm
GMB, inv. br. 23766

Skip to content