Sljemenjak – glineni ukras za krov

kraj 19. i početak 20. stoljeća
glina
v. 38 cm, promjer otvora 20 cm
Etnološki odjel, Zbirka seoskog namještaja, E – 720
iz ostavštine Ivana Barešića

Kuće pokrivene slamom pokrivane su u „dvije vode“. Slama bi se na vrhu krova spajala i preplitala i taj dio krova nazivao se „sedlo“. Na krajevima sa svake strane krova bila su dva mala ukošena krova (alpski, austrijski stil) koji bi štitili od udara vjetra i snijega, a na vrh bi se na ostatak ispletene i privezane ražene slame – u Bilogori zvanoj „ritak“, stavljao „sljemenjak“. To je glineni pokrov – ukras za krov koji ima na sebi jahača koji se bori sa zmajem. Vjerojatno se radi o svetom Jurju koji pokorava zmaja. Sveti Juraj bio je vrlo važan svetac nekada na selu.

Bilogorci su blagdan svetog Jurja 23. travnja smatrali kao početak proljeća, početak radova u poljima i vrtovima, početak ispaše stoke na livadama i uopće početak buđenja prirode. Zato su od davnina bilogorskim selima obilazili „Đurđari“ – skupina dječaka između 10 i 15 godina koji bi išli selom, svratili u svaku kuću i zaželjeli dobro zdravlje ukućanima i dobru i rodnu godinu. Obično bi išli u skupini od tri do pet dječaka, jedan bi na sebi nosio „koš“ ispleten od tek prolistalih grabovih grančica i on bi predstavljao „Đuru zelenoga“. Pred njim bi išao dječak s drvenim batom koji bi u taktu pjesme lupao po zemlji i najavljivao dolazak „Đurđara“, a iza njih bi išli jedan ili dvojica dječaka s košarom koji su kupili darove. Žene bi ih darivale jajima, komadićem slanine ili kobasice, orasima ili nečim što su imale u kući. Za dobivene darove pjevali bi:

„Dajte Đuri krajcar, dva
da ne igra badava.
Dajte Đuri kobasice
da vam ljubi gazdarice.
Dajte Đuri vina
da mu nije zima“.

Ima i onih ljudi koji su zatvorili svoja vrata pred nadolazećim „Đurđarima“ i nisu im dali da uđu, pa bi im „Đurđari“ pogrdno zapjevali:

„Ova kuća bukova
u njoj ima vukova.
Ova kuća grabova
u njoj ima vragova.
Ova kuća lipova
u njoj nema nikoga,
samo jedna baja
koja ne da jaja“.

Tomislav Matić, viši kustos GMB

Đurđari
Đurđari
Skip to content