Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini

Predmet ugovoraSanacija podruma Gradskog muzeja Bjelovar
Evidencijski broj nabave / broj objave1-N/213/S002-0052924 od 11.06.2013.
Vrsta provedenog postupkaOtvoreni postupak
Iznos sklopljenog ugovora u kn (bez PDV-a / s PDV-om)332.065,00 / 415.081,25
Broj ugovora / Datum sklapanja ugovoraI. Ugovor br. 1/2013 od 12. rujna 2013. po Okvirnom sporaumu br. 1-N/2013
Rok na koji je sklopljen ugovor2 godine
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor / naziv podizvoditeljaBel-Bau d.o.o. Bjelovar ; Viktora Bubnja 37; 43000 Bjelovar
Datum konačnog izvršenja ugovoraU tijeku
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora / obrazloženje ako je iznos veći od ugovorenog 
NapomenaOkvirni sporazum
Skip to content