Povijesni odjel

Među brojnom građom u zbirkama ovoga odjela ističe se hrvatski srednjovjekovni novac (Slavonski banovci) iz 13. i 14. st. te habsburški kovani novac i medalje 17. – 19. st.

Zatim cehovske škrinje iz 18. st.; pečatnjaci 18. i 19. st., osobito pečatnjak s prikazom najstarijeg grba grada Bjelovara iz 1772. god.; cehovska i sajmovna povelja carice Marije Terezije iz 18. stoljeća; cimeri obrtnika iz 19. i poč. 20. st.; restaurirano vatreno i hladno oružje iz 18. i 19. st. (jatagani ukrašeni filigranima i brušenim koraljima, puške tipa karanfilke, paljenja na kremen, te drugi tipovi oružja); karte i planovi grada te nacrti zgrada 18. – 20. st.; fotografije važnih osoba i građanskih obitelji, društava i udruga, rijetki sačuvani ostaci nekadašnjih bjelovarskih kinematografa “Partizan” i “Gorica” i to projektor Bauer B 6, izrađen u Stuttgartu oko 1930. godine s nekoliko kolutova filmova i drveni stolci iz jednog reda gledališta, kao i ostala građa iz vojne, političke, gospodarske, kulturne i sportske povijesti grada i njegova područja.

Skip to content