PLAN NABAVE GRADSKOG MUZEJA BJELOVAR ZA 2013. GODINU

Donijeto na Upravnom vijeću Gradskog muzeja Bjelovar, dana 20. prosinca 2012.

Ravnatelj Gradskog muzeja Bjelovar Mladen Medar, dipl. arheolog i povjesničar umjetnosti
Predsjednica Upravnog vijeća: Lidija Novosel

• Plan nabave za 2013. godinu (Excel dokument)

Skip to content