Peta sezona istraživanja srednjovjekovnog lokaliteta Domankuš – Zidine

Srednjovjekovni lokalitet Domankuš – Zidine iskopava se od 2013. godine. Područje iskopavanja se nalazi na površinama koje se poljoprivredno obrađuju, stoga je istraživanje otežano jer su neki dijelovi devastirani.

Toponimija sela ukazuje da je to potencijalno mjesto dominikanske crkve koja se prvi put spominje u popisu župa zagrebačke biskupije 1334. godine. Dosadašnji nalazi se mogu podijeliti na tri zasebne cjeline – srednjovjekovno groblje, spaljeni drveni objekt uz groblje i pojas širokog jarka koji je možda bio granica cemeterijalnog kompleksa.

Od pokretnih nalaza pronađena je srednjovjekovna keramika, metalni uporabni predmeti i dijelovi odjeće. Lokalitet je egzistirao u dva vremenska razdoblja; stariji horizont je cemeterijalni kompleks koji se sastoji od groblja i sakralnog objekta, a nakon njihove propasti dolazi do naseljavanja od kojega potječu ostaci stambenih objekata s keramičkim (dijelovi posuda i pećnjaka) i metalnim predmetima (kopča, britva i buzdovan).

Skip to content