Nova sezona iskopavanja prapovijesnog lokaliteta Malo Korenovo – Vojvodinac

Nova faza sustavnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Malo Korenovo – Vojvodinac započela je 2. srpnja 2018. godine, a radove kao i prošle godine izvodi Gradski muzej Bjelovar. Istraživani lokalitet jedan je od najstarijih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, pripada razdoblju mlađeg kamenog doba (neolitika) i datira se oko 5500 g.pr.n.e.

Pokusna istraživanja u Malom Korenovu je 1956. i 1957. godine odradio za Gradski muzej Bjelovar varaždinski arheolog Stjepan Vuković, koji je otkrio dva cijela i dva oštećena jamska objekta te veću količinu keramike.

  1. godine arheološka je iskopavanja vodio dr. sc. Stojan Dimitrijević s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a rezultati njegovog iskopavanja objavljeni su u mnogim znanstvenim publikacijama.
  2. godine uz potporu Ministarstva kulture i Grada Bjelovara, Gradski muzej Bjelovar je nakon više od pedeset godina ponovno krenuo s iskopavanjem eponimnog lokaliteta korenovske kulture. U dvadeset radnih dana otkriveni su ostaci zemunice iz 1961., novi zemunički objekt, keramika (korenovska i srednjovjekovna), kameno oruđe i ugljen.

Dosadašnja istraživanja potvrdila su naseljenost na bjelovarskom području u veoma ranom razdoblju ljudskog razvoja. Organizacija životnog prostora se vidi preko stambenih ostataka i uporabnih predmeta iz svakodnevnog života.

Nakon ovogodišnjih istraživanja lokalitet će biti konzerviran i čekati daljnju fazu.

Skip to content