Mač tipa Boiu-Kesthely iz Prgomelja, sela udaljenog oko 5 km južno od Bjelovara, pronađen je prigodom sječe šume u starom koritu rijeke Česme. Osim primjerka iz lokaliteta Dolina na Savi, jedini je takav primjerak pronađen na području sjeverne Hrvatske.

Kako je poznato, tip Boiu mačeva rasprostranjen je na području donjeg Podunavlja i Karpatske kotline te se u njegovom razvoju – zbog potpuno drugačijeg ornamenta u obliku spirale – jasno očituje veliki utjecaj egejskog područja. Mačevi tog tipa s punokovinskom i jezičastom drškom preuzimaju vodeću ulogu u razvoju europskih mačeva, stoje na početku razvoja mačeva s jezičastom drškom tipa Sprockhoff I A i kasnijeg tipa Nenzingen te potpuno potiskuju starije mačeve tipa Sauerbrunn nastalog na alpskom području. Mačevi tipa Boiu nisu poznati na istočnoalpskom području, ali se – zajedno s mačevima tipa Sauerbrunn javljaju u Italiji, potvrđujući pretpostavku da u vrijeme ranog brončanog doba područje istočnih Alpa nije bilo podložno utjecajima donjeg Podunavlja. Sukladno tome, primjerak iz Prgomelja također možemo smatrati importom pridošlim s navedenog prostora u vrijeme Br B 2 – Br C 1 stupnja, odnosno 12. st. pr. Kr.

Obzirom na okolnosti nalaza (današnje isušeno korito rijeke do 1960-tih godina, odnosno regulacije vodotoka, bilo je puno vode), gotovo je sigurno da je riječ o votivnom predmetu. Kasnobrončanodobni mačevi distribucijski najviše su vezani uz vodu i kultnu praksu, a kreću se od potencijala muške snage i plodnosti, koja se odražava u snazi tekuće vode, preko udobrovoljavanja vodenih božanstava u vrijeme suše, pa do ritualnog čišćenja od grijeha i krvi neprijatelja kako bi se sačuvala naklonost božanstava.

dr. sc. Goran Jakovljević, muzejski savjetnik, voditelj arheološkog odjela

Skip to content