Istraživanje lokaliteta Oštri Zid – Šancevi

Mjesec rujan ove je godine obilježen istraživanjem arheološkog nalazišta Oštri Zid koji se prema svojem smještaju smatra lokacijom predstraže Garić – gradu. Lokalitet se datira u nekoliko građevinskih faza koje se provlače od prapovijesti do srednjega vijeka. Od pokretnih nalaza najzastupljenija je keramika (preko koje se i određuje prvotna starost lokaliteta). Istraživanja su obuhvatila dva mjesta nalazišta, središnji plato gradišta i bedem koji ga okružuje.

Skip to content