Arheološki nadzor pri izgradnji istočne obilaznice Bjelovara, duljine cca 3,5 km

Od 14. ožujka 2018. započet je arheološki nadzor nad zemljanim radovima prigodom izgradnje istočne zaobilaznice Grada Bjelovara u dužini oko 3,5 km.

U blizini položaja, kojima bi trebala prolaziti trasa ceste, u posljednjih pola stoljeća pronađeni su ostaci svih arheoloških razdoblja – prapovijesti, antike i srednjeg vijeka – kao npr. neolitičke zemunice i keramika, rimska keramika, novac careva Aurelijana i Maksimijana iz 3.st., građevinski materijal, keramika i grobovi itd.

Prošlogodišnja zaštitna arheološka iskopavanja na predviđenoj trasi kod šume Lug registrirala su postojanje rimskih objekata za sada nepoznate veličine i namjene (mogući pagus ili vicus, odnosno tipično seosko imanje) s velikom količinom pokretnih nalaza (keramika, fibule, nakit, itd.).

Pretpostavljamo da pronađeni ostaci govore o počecima urbanizacije budućeg areala Grada Bjelovara, koja je započeta u zaleđu dravskog limesa na čvorištima važnih antičkih komunikacija i kojoj je osnova bio rimski vojni logor ili villa rustica (imanje vojnih veterana, koji su na ovom području dobili zemlju kao otpremninu nakon služenja u rimskim legijama).

Zbog navedenog arheološki nadzor nad ovakvom vrstom infrastrukturnih radova predstavlja nužnost u pokušaju istraživanja i zaštite naše kulturne baštine.

Skip to content