Analitička vaga NIKO za precizno mjerenje

Analitička vaga NIKO za precizno mjerenje, nosivosti do 100 g, osjetljivosti 0,1 mg. Vaga ima jednake krakove, a smještena je u drvenom ostakljenom kućištu koje sa svake strane ima mala vrata.

Ispod kućišta se nalazi mramorno postolje sa tri nožice kojima se može podesiti vodoravan položaj vage. Ispod mramornog postolja nalazi se gumb za kočenje kojim se onemogućuje pomicanje krakova tijekom transporta. Iznad desnih vrata nalazi se gumb za fino podešavanje vage. Uz vagu se nalaze tri žličice, povećalo, a u posebnoj kutijici ima devet okruglih utega, devet metalnih pločica u obliku trokuta, četverokuta i peterokuta. Vaga je proizvedena 60-tih godina 20. stoljeća u tvornici „Tehtnica“ iz Železnika – Slovenija, a služila je za precizno mjerenje u laboratoriju tvornice „Sirela“ iz Bjelovara.

Mljekarska industrija u Bjelovaru počela se razvijati tijekom Drugog svjetskog rata. Gradnja zgrade za mljekaru započela je 1943. godine, nastavljena 1948., da bi 1950. zgrada bila dovršena i puštena u probni pogon, a od 1951. radi redovno. U to vrijeme poduzeće radi u sastavu „Zagrebačke mljekare“. Od 1954. izdvaja se iz „Zagrebačke mljekare“ i postaje samostalno poduzeće pod nazivom „Mljekarska industrija“ Bjelovar. Tada je bilo uposleno 40 radnika. Otkupljivalo se 4 do 10.000 litara mlijeka dnevno. Zbog snažne konkurencije, slabe materijalne baze i nedostatka stručnih kadrova poduzeće dolazi u gubitke te se vraća pod upravu „Zagrebačke mljekare“ 1962. godine. Pod njihovom upravom napreduje u proizvodnji pa tako već 1966. godine otkupljuje 100.000 litara mlijeka dnevno. Od 1967. godine tvornica počinje s proizvodnjom sireva pa mijenja naziv u „Tvornica sireva“.

Godine 1977. konstituirana je Radna organizacija „Sirela“ – industrija mliječnih proizvoda. Te godine bilo je uposlenih 625 radnika. Bila je najveći proizvođač tvrdih i polutvrdih sireva u bivšoj Jugoslaviji. Tvornica je 80-tih godina 20. stoljeća otkupljivala i prerađivala 200.000 tona mlijeka dnevno. Tvornica je osvajala tržišta diljem Europe i svijeta te dobivala razna priznanja za svoj rad.

Tomislav Matić, viši kustos

Skip to content